Người mua Nhà ở xã hội cần biết 4 nội dung quan trọng sau đây trước khi mua nhà nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo tốt nhất quyền lợi chính đáng cho mình.

Những nội dung quan trong người mua nhà ở xã hội cần ghi nhớ như sau:

Thứ nhất, theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Nhà ở xã hội là các căn hộ có diện tích sàn không quá 70m2 và không được nhỏ hơn 25m2. Tùy theo diện tích đất tại địa phương mà con số này có thể tăng thêm 10%. Các căn Nhà ở xã hội phải được thiết kế xây dựng đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành về chất lượng và an toàn.

Thứ hai, trong vòng 05 năm kể từ khi mua Nhà ở xã hội, người mua không được phép thế chấp, trừ trường hợp thế chấp ngân hàng để mua chính căn hộ đó. Đồng thời, không được phép chuyển nhượng Nhà ở xã hội dưới mọi hình thức trong vòng 05 năm kể từ ngày trả hết tiền mua Nhà ở xã hội theo hợp đồng đã được ký kết.

Tuy nhiên, nếu có nhu cầu hoặc vì lý do gì đó người mua muốn bán lại Nhà ở xã hội mà chưa đủ thời hạn 05 năm, người mua chỉ có thể bán lại cho nhà nước, chủ đầu tư hoặc những người thuộc diện được mua Nhà ở xã hội.

Thứ ba, nếu muốn mua Nhà ở xã hội, người mua phải thỏa mãn ba điều kiện mua Nhà ở xã hội theo quy định pháp luật; đó là gặp khó khăn về nhà ở, điều kiện về cư trú, điều kiện về thu nhập thấp. Nếu không thỏa mãn một trong các điều kiện trên thì không thể tham gia thuê, mua Nhà ở xã hội.

Thứ tư, khi đáp ứng đủ điều kiện mua Nhà ở xã hội, người mua sẽ được hỗ trợ vay vốn mua Nhà ở xã hội lên tới 80% giá trị căn nhà với lãi suất rất ưu đãi tại ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các ngân hàng khác. Hiện nay, mức lãi suất vay mua Nhà ở xã hội là 4.8%/năm đối với ngân hàng Chính sách xã hội.

Theombnd

Summary
Author Rating
1star1star1star1star1star
Aggregate Rating
no rating based on 0 votes
Product Name
4 điều cần biết trước khi mua nhà ở xã hội